txt33.com

tjänster vi erbjuder

  • korrekturläsning
  • Översättning
  • terminologiarbete och ordlistor
  • transkriberingav ljudfiler
  • websidor för småföretagare