txt33.com


Txt33 Konsult

Txt33 Konsult är en liten, språk- och teknikinriktad översättningsbyrå med kompetens inom de olika områdena web - it -text.

Txt33 Konsult arbetar främst med den nordiska marknaden, vårt specialområde är språkteknologi och de skandinaviska språken. Korrekturläsning, transkription, samt översättning av manualer, tekniska rapporter, pressmeddelanden och marknadsföringstexter är de specialområden Txt33 Konsult fokuserar på.

Txt33 Konsult hjälper också småföretagare med att sätta upp hemsidor, webbshops och fotogallerier. Vi rättar till och fräschar upp befintliga webbsidor, gör copywriting mm. Dessutom utför Txt33 Konsult transkription av ljudfiler både på vanlig textnivå och fonologisk/fonetisk nivå.

Vårt mål är att uppfylla kundens önskningar på ett kompetent, modernt och kvalitetsmässigt sätt.

View Catharina Kylander's profile on LinkedIn